Jazykovědné sdružení České republiky patří mezi vědecké organizace, které vyvíjejí svou činnost pod záštitou Rady vědeckých společností.

Sídlo

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Pravidelné publikace

Jazykovědné aktuality (informační zpravodaj českých jazykovědců)

Příspěvky

roční 200,- Kč (důchodci 120,- Kč) zahrnují předplatné Jazykovědných aktualit,

POZOR! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: platba na účet č. 2700906646/2010

Z historie

Jazykovědné sdružení bylo založeno v září 1956; díky osobnostem svých prvních předsedů (K. Horálek, V. Skalička, J. Vachek) navázalo na odkaz Pražského lingvistického kroužku. Ještě v témže roce byla založena pobočka v Brně, později pak pobočky v dalších městech (dnes celkem 10). Vždy se zaměřovalo hlavně na přednáškovou činnost, zvyšování vzájemné informovanosti lingvistů z různých pracoviš, rozvíjení kontaktů se zahraničními odborníky. Podporovalo vznik řady významných lingvistických děl, pořádání konferencí a diskusí. Trvale se podílí na výchově mladých jazykovědců. V posledních letech spolupracuje s MŠMT ČR v oblasti tvorby učebnic českého jazyka.