7. 12. 2017:
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. – Česká přísloví v 17. století a dnes23. 11. 2017:
odborný seminář Aktuální otázky gramatického popisu jazyka15. 11. 2017:
prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. – Co nabízí zvuková analýza: Srovnání dvou interpretací Verlainovy básně9. 11. 2017:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. – doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. – Kauzativní konstrukce v románských jazycích a jejich české protějšky19. 10. 2017:
doc. Dr. phil. Markus Giger – Nová Paradigmatika spisovné ruštiny5. 10. 2017:
prof. PhDr. Marie Čechová, CSc. – Z'ivot s češtinou Češka – češtinářka – Čechová18. 5. 2017:
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. – Vývojová dynamika 4. třídy slovesné4. 5. 2017:
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. – Topikalizační „zřetelovᓠsyntagmata a „nominativus pendens“ – funkční analýza syntaktických konstrukcí20. 4. 2017:
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. – K novinkám v textové lingvistice6. 4. 2017:
prof. Roland Meyer – K syntaxi infinitivních podmínkových vět v češtině23. 3. 2017:
RNDr. Jan Králík, CSc. – Nepublikova(tel)né postřehy9. 3. 2017:
PhDr. Martin Prošek, Ph.D., a kol. – Lingvistická systematizace dat jazykového poradenství15. 12. 2016:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. – Vybrané problémy gramatiky češtiny pro žáky mladšího školního věku8. 12. 2016:
Prof. Laura Alexis Janda, Ph.D. – Yggurština pro samouky24. 11. 2016:
Odborný seminář Výzkum komunikace nejmladších generací3. 11. 2016:
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D., Mgr. Hana Goláňová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Komrsková, Mgr. David Lukeš, Mgr. Petra Poukarová – Nové korpusy mluveného jazyka v ČNK20. 10. 2016:
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. – Česká věta v pohledu lingvistické pragmatiky6. 10. 2016:
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. – K teoretickým otázkám českého pravopisu