18. 5. 2017:
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. – Vývojová dynamika 4. třídy slovesné4. 5. 2017:
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. – Topikalizační „zřetelovᓠsyntagmata a „nominativus pendens“ – funkční analýza syntaktických konstrukcí20. 4. 2017:
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. – K novinkám v textové lingvistice6. 4. 2017:
prof. Roland Meyer – K syntaxi infinitivních podmínkových vět v češtině23. 3. 2017:
RNDr. Jan Králík, CSc. – Nepublikova(tel)né postřehy9. 3. 2017:
PhDr. Martin Prošek, Ph.D., a kol. – Lingvistická systematizace dat jazykového poradenství15. 12. 2016:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. – Vybrané problémy gramatiky češtiny pro žáky mladšího školního věku8. 12. 2016:
Prof. Laura Alexis Janda, Ph.D. – Yggurština pro samouky24. 11. 2016:
Odborný seminář Výzkum komunikace nejmladších generací3. 11. 2016:
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D., Mgr. Hana Goláňová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Komrsková, Mgr. David Lukeš, Mgr. Petra Poukarová – Nové korpusy mluveného jazyka v ČNK20. 10. 2016:
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. – Česká věta v pohledu lingvistické pragmatiky6. 10. 2016:
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. – K teoretickým otázkám českého pravopisu