Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, ve spolupráci s Jazykovědným sdružením ČR zvou na konferenci

Česká diachronní lexikografie 1968–2018.
50 let Staročeského slovníku


13. září 2018 od 9.00 hodin
Akademie věd ČR, místnost 206 (Praha 1, Národní 3)

Program

9.00–9.45
slavnostní zahájení
Štěpán Šimek: Staročeský slovník v datech a ohlasech

9.45–10.00 přestávka na kávu

10.00–11.15
Mariola Jakubowicz: Staročeský slovník w pracy etymologów
Pavel Nývlt: Staročeský slovník ve Slovníku středověké latiny
Roman Sukač: Materiály Staročeského slovníku a slovanská akcentologie

11.15–11.30 přestávka na kávu

11.30–12.45
Zuzana Silagiová: Rostlinný svět mistra Klareta
Lukáš Zábranský: Staroslověnský lexém sěr? nejen ve slovanských jazycích
Marie Janečková: Vývoj významů slova vlast a jeho derivátů

12.45–14.15 přestávka na oběd

14.15–15.30
František Martínek: Poznámky k vymezení významu v českých historických slovnících
Karel Komárek: Staročeské lexikum v slovnících novodobé češtiny
Vlastimil Brom: Několik poznámek k vybraným online projektům diachronní bohemistiky a germanistiky

15.30–15.45 přestávka na kávu

15.45–16.50
Irena Fuková: Staročeské sloveso visěti
Markéta Klimešová: Významové obměny a vývoj funkcí u příslovcí dokona a dokonce
Miloslava Vajdlová: Staročeská lexikografie po Staročeském slovníku

16.50–17.00
slavnostní zakončení


Program přednášek zimního běhu 2018


Archiv přednášek:
2018 – letní běh
2017 – zimní běh
2017 – jarní běh
2016 – zimní běh
2016 – jarní běh
2015 – zimní běh
2015 – jarní běh
2014 – zimní běh
2014 – jarní běh
2013 – zimní běh
2013 – jarní běh
2012 – zimní běh
2011 – zimní běh
2011 – jarní běh
2010 – zimní běh
2010 – jarní běh
2009 – zimní běh
2009 – jarní běh
2008 – zimní běh
2008 – jarní běh
2007 – zimní běh
2007 – jarní běh
2006 – zimní běh
2006 – jarní běh
2005 – zimní běh
2005 – jarní běh
2004 – zimní běh
2004 – jarní běh
2003 – zimní běh