Jazykovědné sdružení České republiky patří mezi vědecké organizace, které vyvíjejí svou činnost pod záštitou Rady vědeckých společností České republiky.

Sídlo

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Pravidelné publikace

Jazykovědné aktuality

Příspěvky

roční 200,- Kč (důchodci 120,- Kč) zahrnují předplatné Jazykovědných aktualit,

POZOR! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: platba na účet č. 2700906646/2010

Činnost

Jazykovědné sdružení bylo založeno v září 1956; díky osobnostem svých prvních předsedů (K. Horálek, V. Skalička, J. Vachek) navázalo na odkaz Pražského lingvistického kroužku. Ještě v témže roce byla založena pobočka v Brně, později pak pobočky v dalších městech.
JS ČR se zaměřuje hlavně na přednáškovou činnost(v Praze i ve všech pobočkách), zvyšování vzájemné informovanosti lingvistů a rozvíjení kontaktů se zahraničními odborníky, pořádá slavnostní večery při příležitosti životních výročí významných českých lingvistů.
Podporuje vznik řady významných lingvistických děl, pořádání konferencí a diskusí.
Trvale se podílí na výchově mladých jazykovědců, zejména spolupořádáním každoročních konferencí mladých lingvistů v Olomouci.SpolupráceČlenstvo

290 členů (k 1. 1. 2017)