Jazykovědné aktualityJazykovědné aktuality (časopis Jazykovědného sdružení ČR) vycházejí čtyřikrát ročně, obvykle v podobě dvou dvojčísel (na konci 1. a 2. pololetí).

Členové JS dostávají Jazykovědné aktuality v tištěné podobě; jejich cena je zahrnuta v členských příspěvcích. Kromě toho je periodikum přístupné v hlavních knihovnách ČR a jeho novější čísla naleznete v elektronické verzi na této webové stránce.

Časopis přináší vědecké články z oboru lingvistiky, recenze, zprávy o konferencích a informace o činnosti Jazykovědného sdružení ČR. Tematická čísla bývají věnována mimo jiné seminářům pořádaným JS. Příspěvky procházejí interním recenzním řízením.


Redakční rada

Hlavní redaktor: Michaela Lišková
Výkonný redaktor: Soňa Schneiderová
Členové redakce: Tomáš Duběda, Jana Hoffmannová, Pavla Chejnová, Jan Kořenský, Diana Svobodová, Martin Šemelík, Silvie Válková


Informace pro přispěvatele

Příspěvky laskavě zasílejte v elektronické verzi na adresu výkonného redaktora (sona.schneiderovaZAVINÁČpedf.cuni.cz). Součástí odborných článků je české résumé s klíčovými slovy. Podrobnější pokyny jsou ke stažení zde: pokyny pro přispěvatele Jazykovědných aktualit a naleznete je i na poslední straně Jazykovědných aktualit.


Databáze příspěvků
soubor databaze_JA.xlsx ke stažení


Archiv Jazykovědných aktualit
(soubory ke stažení)

Jazykovědné aktuality 2019/3–4
Jazykovědné aktuality 2019/1–2
Jazykovědné aktuality 2018/3–4
Jazykovědné aktuality 2018/1–2
Jazykovědné aktuality 2017/3–4
Jazykovědné aktuality 2017/1–2
Jazykovědné aktuality 2016/3–4
Jazykovědné aktuality 2016/1–2
Jazykovědné aktuality 2015/3–4
Jazykovědné aktuality 2015/1–2
Jazykovědné aktuality 2014/3–4
Jazykovědné aktuality 2014/1–2
Jazykovědné aktuality 2013/3–4
Jazykovědné aktuality 2013/1–2
Jazykovědné aktuality 2012/3–4
Jazykovědné aktuality 2012/1–2
Jazykovědné aktuality 2011/3–4
Jazykovědné aktuality 2011/1–2
Jazykovědné aktuality 2010/3–4
Jazykovědné aktuality 2010/1–2
Jazykovědné aktuality 2009/3–4
Jazykovědné aktuality 2009/1–2
Jazykovědné aktuality 2008/3–4
Jazykovědné aktuality 2008/1–2
Jazykovědné aktuality 2007 - zvláštní číslo
Jazykovědné aktuality 2007/3–4
Jazykovědné aktuality 2007/1–2
Jazykovědné aktuality 2006/3–4
Jazykovědné aktuality 2006/1–2
Jazykovědné aktuality 2005/3–4
Jazykovědné aktuality 2005/1–2
Jazykovědné aktuality 2004/3–4
Jazykovědné aktuality 2004/1–2
Jazykovědné aktuality 2003/3–4
Jazykovědné aktuality 2003/1–2
Jazykovědné aktuality 2002/3–4
Jazykovědné aktuality 2002/1–2
Jazykovědné aktuality 2001/4
Jazykovědné aktuality 2001/3
Jazykovědné aktuality 2001/1–2
Jazykovědné aktuality 2000 - zvláštní číslo
Jazykovědné aktuality 2000/3–4
Jazykovědné aktuality 2000/1–2
Jazykovědné aktuality 1999 - zvláštní číslo
Jazykovědné aktuality 1999/3–4
Jazykovědné aktuality 1999/1–2
Jazykovědné aktuality 1998 - zvláštní číslo
Jazykovědné aktuality 1998/3–4
Jazykovědné aktuality 1998/1–2
Jazykovědné aktuality 1997/3–4
Jazykovědné aktuality 1997/1–2
Jazykovědné aktuality 1996/3–4
Jazykovědné aktuality 1996/1–2
Jazykovědné aktuality 1995/3–4
Jazykovědné aktuality 1995/1–2
Jazykovědné aktuality 1994/3–4