Za správnost uvedených údajů ani za kvalitu akcí neručíme.

V případě zájmu o zveřejnění konání lingvistické akce 

zasílejte následující informace: