Jazykovědné sdružení České republiky

Letenská 4, Praha 1, 118 51
viz oddíl Struktura